Aktualny cennik ppoż (projekt i uzgodnienie + tablice):

- dom jednorodzinny, wiata, grunt (typ obiektu ZL IV, PM): 450 zł netto
- małe i średnie obiekty komercyjne typu sklep, warsztat, chlewnia, kurnik, hotel (typ ZL III, IN, ZL V) : 650 zł netto
- inne obiekty o kubaturze pow. 1000 m3: 650 zł netto
- szkoła, żłobek, przedszkole, szpital (obiekty typu ZL I, ZL II): 650 zł netto (od 01.2023)
- obiekty z zagrożeniem wybuchem (stacja paliw): 650 zł netto (od 01.2023)
- pełny cennik usług ppoż i outsourcingu projektowego (kliknij link)

W cenie jest:

- opracowanie projektu technicznego ppoż
- uzgodnienie - forma elektroniczna z podpisem elektronicznym przez autenti.com
- wydruk tabliczek PCV A4 z planem instalacji oraz instrukcją bezpieczeństwa - wysyłane z drukarni bezpośrednio do klienta
- przygotowanie wstępnie wypełnionego zgłoszenia do PSP i przesłanie do Państwa wraz z instrukcją zgłoszenia elektronicznego
- wkład do aktualizacji istniejącej instrukcji bezpieczeństwa ppoż (dotyczy tylko obiektów, które taką posiadają - zazwyczaj typu ZL I, ZL II, z zagrożeniem wybuchem)

Komentarz do Cennika:

Szukasz partnera do uzgodnień dla siebie i robisz rozeznanie rynku ? To świetnie - WYBIERAJ ŚWIADOMIE !

Zobacz porównanie cen i zakresu usług ppoż PV na polskim rynku => pobierz pdf.

Przekazywanie projektów:

 

1) przez formularz www :

=> dodaj ppoż

=> rekomendowana procedura (powiadomienia SMS, projekty i rozliczenia w jednym miejscu)

 

2) przez stronę "zamów projekt" załączając arkusz xls tak jak w starej metodzie "email"

=> rekomendowana procedura (powiadomienia SMS, projekty i rozliczenia w jednym miejscu). W pierwszym polu wpisujemy tylko nazwę inwestora i słowo "ppoż", resztę pól zostawiamy puste.

załączamy 4 pliki:

a) arkusz danych ppoż (kliknij link aby pobrać na dysk komputera, uzupełnij i odeślij)

b1) plan instalacji: na falowniku łańcuchowym: (offline: pobierz dla: Microsoft Office lub Libre/Open Office , online: Google, uzupełnij i odeślij)  lub

b2) plan instalacji: na mikrofalownikach: (offline: pobierz dla: Microsoft Office lub Libre/Open Office , online: Google, uzupełnij i odeślij)

c) karty katalogowe: modułów, falownika, magazynu energii (jeśli dotyczy), inne załączniki do ujęcia w opracowaniu

d) podpisane pełnomocnictwo (jeśli zamawiasz wysłanie zgłoszenia przez nas w imieniu inwestora)

 

Wytyczne montażowe i pełny opis usługi ppoż

Automatyczne rozłączniki DC będą u nas potrzebne tylko wtedy gdy spełniony jest jeden z poniższych warunków:

1) miejsce montażu falownika jest:

- w środku obiektu, który nie jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym oraz
- ma kubaturę całkowitą przekraczającą 1000 m3

 

Tym samym w poniższych przypadkach obejdzie się bez dodatkowych rozłączników:

- falownik w środku budynku mieszkalnego jednorodzinnego (bez względu na kubaturę)
- falownik pod modułami przy instalacji na gruncie
- falownik na zewnętrznej ścianie obiektu o kub. powyżej 1000 m3

Pozostałe sprawy:

- jest duży nacisk na kompatybilność złączek DC tzn. wykonywanie połączeń męskie - żeńskie na złączkach tego samego producenta (przeczytaj dlaczego)

- ogólnie nacisk na stosowanie komponentów markowych z określonym modelem itp. (również kable DC) => w dużym uproszczeniu pozwala to uniknąć instalatorowi sytuacji wykorzystania komponentów bez wymaganych certyfikatów

- brak lokalizowania modułów w strefach granic pożarowych (0,5m na dachach i 1 m na elewacji od granicy z sąsiadem) => to dotyczy np. szeregówek i bliźniaków ale nie dotyczy domków jednorodzinnych. W 90% przypadków jest to spełnione automatycznie z uwagi na samą grubość ogniomuru.

- zakaz montowania falownika w strefach z zagrożeniem wybuchem (ponieważ falowniki i reszta komponentów nie posiadają certyfikacji na strefy Ex). Uwaga na kotłownie o mocy powyżej 60 kW => wymaga dodatkowej analizy.

- zakaz montowania falownika oraz przewodów (bez obudowy ogniochronnej) w drogach ewakuacyjnych (zwolnienie z zakazu tylko w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych)

- montaż gaśnicy ABC 4kg

- gaśnicy nie montujemy obok falownika / rozdzielnicy AC/DC (zazwyczaj to one są źródłem pożaru i uniemożliwiony by został dostęp do gaśnicy)
Gaśnicę należy umieścić przy wyjściu z pomieszczenia z falownikiem

- wytyczne w formacie pdf do pobrania (kliknij link)

- NIE UZGADNIAMY samych schematów elektrycznych !
Niektórym rzeczoznawcom (którzy operują głównie lokalnie) wystarcza sam schemat - jest to niezgodne z Prawem Budowlanym i regularnie kwestionowane przez organy PSP:

 

UWAGA:

nie uzgadniamy schematów. W ramach usługi przygotowujemy pełny projekt.

Do uzgodnienia robimy dedykowane opracowanie projektowe, którego zakres chroni zarówno nas jak i instalatora w przypadku incydentu pożarowego. Pracowaliśmy już przy kilku pożarach i nauczeni doświadczeniem potrzebujemy dodatkowych informacji do projektu.

Zlecenia przyjmujemy przez stronę www jako załadowane pliki lub wypełnienie formularza na stronie (instrukcja powyżej).

 

Wyjaśnienie :

Uzgodnienie schematu jednokreskowego nie zabezpiecza instalatora na zdarzenie incydentu pożarowego ponieważ jest to niezgodne z prawem budowlanym:

 

W procedurze likwidacji szkody pożarowej instalator jest całkowicie odsłonięty na regres odpowiedzialności odszkodowawczej na siebie ze względu niezgodność wykonanej usługi z Prawem Budowlanym:

 

Domyślnie przygotowany przez nas projekt podpisuje Elektryk ze strony instalatora, ale w przypadku większych obiektów (innych niż domki) my mocno sugerujemy żeby wykupić dodatkowo podpis naszego projektanta z uprawnieniami budowlanymi:

https://www.solwis.pl/kto-moze-podpisywac-projekty-instalacji-kto-powinien

Jeśli w zleceniu nie ma informacji o projektancie z Solwis, to my przygotowujemy projekt techniczny instalacji, ale podpisać go musi instalator (zazwyczaj osoba podbijająca zgłoszenie do ZE bo i tak to ona finalnie poświadcza wykonanie instalacji zgodnie ze sztuką). Jest to związane z tym, że projekt jest przygotowywany na podstawie danych przesłanych w pliku excel i nie mamy nad tym kontroli. Stąd w arkuszu danych pytania o:

  • adres email projektanta (osoby podpisującej zgłoszenie do ZE) - na ten adres wysyłana jest wiadomość email inaugurująca procedurę podpisu elektronicznego
  • numer telefonu projektanta  (osoby podpisującej zgłoszenie do ZE) - na ten numer wysyłany jest kod SMS do podpisu elektronicznego

 

 

Obraz Tytuł

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Stosowanie Przeciwpożarowych Wyłączników Prądu (PWP) określa "rozporządzenie WT" :

- w oparciu o § 183 ust. 2. - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie... więcej

Nie ma kompatybilnych złączek solarnych

Brak kompatybilności złączek solarnych jest w naszej ocenie największym (bo ukrytym) problemem w branży PV.

Zwyczajowa nazwa MC4 to nazwa handlowa konkretnego produktu, konkretnej firmy (... więcej

Ile modułów fotowoltaicznych potrzeba żeby wywołać pożar ?

=> odpowiedź:  1     (słownie: JEDEN)

Ale jak to ? Przecież to niemożliwe - wszyscy sprzedawcy mikrofalowników mówią zgodnie: mikrofalowniki są bezpieczne, bo nie ma łączenia modułów w łańcuchy... więcej

Wytyczne ppoż dla magazynów energii

1.    Akumulatory li-ion typu: LFP / LiFePO4 / litowo-żelazowo-fosforanowe:

1.1. pomieszczenie wentylowane z czujką dymu (cert. EN 14604), nie przeznaczone na stały pobyt ludzi
1.2.... więcej

Fotowoltaika a Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP)

Wprowadzenie obowiązku uzgadniania projektów instalacji PV z rzeczoznawcami PPOŻ oprócz pozytywnych skutków (weryfikacja rozwiązań technicznych przez trzecią stronę i ogólne podnoszenie... więcej